Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị triển khai Luật Thanh niên

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn nói về vị trí quan trọng của thanh niên. Ảnh: Bộ Nội vụ
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn nói về vị trí quan trọng của thanh niên. Ảnh: Bộ Nội vụ
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn nói về vị trí quan trọng của thanh niên. Ảnh: Bộ Nội vụ
Lên top