Bộ Nội vụ: Tình trạng lộ, mất bí mật nhà nước vẫn diễn ra rất nghiêm trọng

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân nói về những vi phạm pháp luật trong bảo vệ bí mật nhà nước vẫn diễn ra phức tạp. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân nói về những vi phạm pháp luật trong bảo vệ bí mật nhà nước vẫn diễn ra phức tạp. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân nói về những vi phạm pháp luật trong bảo vệ bí mật nhà nước vẫn diễn ra phức tạp. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Lên top