Bộ Nội vụ thông tin về việc bổ nhiệm con gái Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng. Ảnh: Tùng Giang.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng. Ảnh: Tùng Giang.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng. Ảnh: Tùng Giang.
Lên top