Bộ Nội vụ thông tin về hoạt động của Hội Thánh truyền giáo Phục Hưng

TPHCM lập chốt chặn cách ly để mở rộng xét nghiệm toàn hộ dân gần nơi sinh hoạt Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng. Ảnh: Anh Tú
TPHCM lập chốt chặn cách ly để mở rộng xét nghiệm toàn hộ dân gần nơi sinh hoạt Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng. Ảnh: Anh Tú
TPHCM lập chốt chặn cách ly để mở rộng xét nghiệm toàn hộ dân gần nơi sinh hoạt Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng. Ảnh: Anh Tú
Lên top