Bộ Nội vụ thống nhất chủ trương thành lập TP.Thủy Nguyên thuộc TP.Hải Phòng

Một góc huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng. Ảnh Cổng thông tin điện tử TP.Hải Phòng
Một góc huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng. Ảnh Cổng thông tin điện tử TP.Hải Phòng
Một góc huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng. Ảnh Cổng thông tin điện tử TP.Hải Phòng
Lên top