Bộ Nội vụ thẩm định Đề án sắp xếp huyện, xã của tỉnh Điện Biên

Ông Phan Trung Tuấn - Phó Vụ trưởng vụ Chính quyền Địa phương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.T
Ông Phan Trung Tuấn - Phó Vụ trưởng vụ Chính quyền Địa phương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.T
Ông Phan Trung Tuấn - Phó Vụ trưởng vụ Chính quyền Địa phương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.T
Lên top