Bộ Nội vụ: Sẽ có Nghị quyết thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nói về thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn. Ảnh: Thanh Tuấn
Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nói về thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn. Ảnh: Thanh Tuấn
Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nói về thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn. Ảnh: Thanh Tuấn
Lên top