Bộ Nội vụ sắp tổ chức thi tuyển 3 lãnh đạo cấp Vụ

Một thí sinh thi vào Bộ Nội vụ. Ảnh: Lê Anh Dũng
Một thí sinh thi vào Bộ Nội vụ. Ảnh: Lê Anh Dũng