Bộ Nội vụ nói về giải thể đơn vị hành chính cấp xã tại huyện đảo Lý Sơn

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thẩm định nói về Đề án của tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Anh Cao
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thẩm định nói về Đề án của tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Anh Cao
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thẩm định nói về Đề án của tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Anh Cao
Lên top