Bộ Nội vụ nói về chứng chỉ chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Nhiều giáo viên phản ánh yêu cầu về chứng chỉ chức danh nghề nghiệp với họ là không cần thiết. Ảnh minh hoạ: Hưng Thơ
Nhiều giáo viên phản ánh yêu cầu về chứng chỉ chức danh nghề nghiệp với họ là không cần thiết. Ảnh minh hoạ: Hưng Thơ
Nhiều giáo viên phản ánh yêu cầu về chứng chỉ chức danh nghề nghiệp với họ là không cần thiết. Ảnh minh hoạ: Hưng Thơ
Lên top