Bộ Nội vụ: Lương cơ sở sẽ tăng thêm 7,38% từ ngày 1.7.2020

Tăng lương cơ sở thêm 7,38%. Ảnh minh họa
Tăng lương cơ sở thêm 7,38%. Ảnh minh họa
Tăng lương cơ sở thêm 7,38%. Ảnh minh họa
Lên top