Bộ Nội vụ lên tiếng về việc dùng xe công đón người nhà

Người phát ngôn Bộ Nội vụ lên tiếng về việc dùng xe công đón người nhà. Ảnh: Thùy Linh
Người phát ngôn Bộ Nội vụ lên tiếng về việc dùng xe công đón người nhà. Ảnh: Thùy Linh
Người phát ngôn Bộ Nội vụ lên tiếng về việc dùng xe công đón người nhà. Ảnh: Thùy Linh
Lên top