Bộ Nội vụ kiểm tra hoạt động công vụ tại Bắc Kạn

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân làm việc với UBND tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: T.T
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân làm việc với UBND tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: T.T
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân làm việc với UBND tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: T.T
Lên top