Bộ Nội vụ: "Không chùn bước" trong việc sáp nhập sở ngành, phòng ban

Chánh văn phòng Bộ Nội vụ trả lời báo chí về vấn đề sáp nhập sở ngành, phòng ban. Ảnh: Thùy Linh
Chánh văn phòng Bộ Nội vụ trả lời báo chí về vấn đề sáp nhập sở ngành, phòng ban. Ảnh: Thùy Linh
Chánh văn phòng Bộ Nội vụ trả lời báo chí về vấn đề sáp nhập sở ngành, phòng ban. Ảnh: Thùy Linh
Lên top