Bộ Nội vụ công bố kết luận thanh tra tuyển dụng công chức của tỉnh Lạng Sơn

Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý công chức của tỉnh Lạng Sơn. Ảnh minh họa
Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý công chức của tỉnh Lạng Sơn. Ảnh minh họa
Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý công chức của tỉnh Lạng Sơn. Ảnh minh họa
Lên top