Bộ Nội vụ báo cáo Quốc hội về tiến độ sắp xếp các đơn vị hành chính

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân. Ảnh: quochoi.vn
Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân. Ảnh: quochoi.vn
Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân. Ảnh: quochoi.vn
Lên top