Bổ nhiệm Trợ lý của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ

Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Phạm Thái Hà (đứng thứ 3 từ trái sang) giữ chức Trợ lý Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ.
Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Phạm Thái Hà (đứng thứ 3 từ trái sang) giữ chức Trợ lý Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ.
Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Phạm Thái Hà (đứng thứ 3 từ trái sang) giữ chức Trợ lý Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ.
Lên top