Bổ nhiệm trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng làm Chính ủy Cảnh sát Biển

Lên top