Bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Thanh Trường làm Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình

Đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Sơn – Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định điều động, bổ nhiệm và tặng hoa  đồng chí Thượng tá Nguyễn Thanh Trường - Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình. Ảnh CA TB
Đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Sơn – Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định điều động, bổ nhiệm và tặng hoa đồng chí Thượng tá Nguyễn Thanh Trường - Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình. Ảnh CA TB
Đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Sơn – Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định điều động, bổ nhiệm và tặng hoa đồng chí Thượng tá Nguyễn Thanh Trường - Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình. Ảnh CA TB
Lên top