Bổ nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính quốc gia

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho ông Vũ Nhữ Thăng giữ chức Phó Chủ tịch, phụ trách Ủy ban giám sát tài chính quốc gia. Ảnh: Thành Chung.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho ông Vũ Nhữ Thăng giữ chức Phó Chủ tịch, phụ trách Ủy ban giám sát tài chính quốc gia. Ảnh: Thành Chung.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho ông Vũ Nhữ Thăng giữ chức Phó Chủ tịch, phụ trách Ủy ban giám sát tài chính quốc gia. Ảnh: Thành Chung.
Lên top