Bổ nhiệm ông Lê Khánh Hải giữ chức vụ Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch Nước

Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch Nước cho đồng chí Lê Khánh Hải. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch Nước cho đồng chí Lê Khánh Hải. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch Nước cho đồng chí Lê Khánh Hải. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Lên top