Bổ nhiệm ông Hoàng Anh Công giữ chức Phó Trưởng ban Dân nguyện

Ông Hoàng Anh Công nhận nhiệm vụ với tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Ông Hoàng Anh Công nhận nhiệm vụ với tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Ông Hoàng Anh Công nhận nhiệm vụ với tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Lên top