Bổ nhiệm, luân chuyển nhiều nhân sự Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ.
Lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ.
Lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ.
Lên top