Bổ nhiệm, luân chuyển Chánh án ở các tỉnh thành trong tuần qua

Ông Nguyễn Văn Bường được bổ nhiệm giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. Ảnh: VGP
Ông Nguyễn Văn Bường được bổ nhiệm giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. Ảnh: VGP
Ông Nguyễn Văn Bường được bổ nhiệm giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. Ảnh: VGP
Lên top