Bổ nhiệm lại đối với Phó giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn

Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn tại Lễ xuất quân diễn tập phương án bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ XIII. Ảnh: VGP.
Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn tại Lễ xuất quân diễn tập phương án bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ XIII. Ảnh: VGP.
Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn tại Lễ xuất quân diễn tập phương án bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ XIII. Ảnh: VGP.
Lên top