Bổ nhiệm hai Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao

Viện trưởng Lê Minh Trí trao các quyết định bổ nhiệm. Ảnh: Kiemsat.vn.
Viện trưởng Lê Minh Trí trao các quyết định bổ nhiệm. Ảnh: Kiemsat.vn.
Viện trưởng Lê Minh Trí trao các quyết định bổ nhiệm. Ảnh: Kiemsat.vn.
Lên top