Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bổ nhiệm chức danh đối với Trung tướng Nguyễn Văn Sơn

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn
Trung tướng Nguyễn Văn Sơn