Bổ nhiệm Chánh án Toà án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội

Tân Chánh án Toà án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội Nguyễn Xuân Tĩnh nhận quyết định bổ nhiệm. Ảnh: C.Hùng.
Tân Chánh án Toà án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội Nguyễn Xuân Tĩnh nhận quyết định bổ nhiệm. Ảnh: C.Hùng.
Tân Chánh án Toà án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội Nguyễn Xuân Tĩnh nhận quyết định bổ nhiệm. Ảnh: C.Hùng.
Lên top