Bổ nhiệm bất thường tại Bộ Xây dựng: Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang làm rõ!

Ông Nguyễn Đình Toàn (phải) trao Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng miền Nam cho ông Nguyễn Anh Tuấn ngày 30.11.2015. Ảnh: Báo Xây dựng
Ông Nguyễn Đình Toàn (phải) trao Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng miền Nam cho ông Nguyễn Anh Tuấn ngày 30.11.2015. Ảnh: Báo Xây dựng
Ông Nguyễn Đình Toàn (phải) trao Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng miền Nam cho ông Nguyễn Anh Tuấn ngày 30.11.2015. Ảnh: Báo Xây dựng
Lên top