Bổ nhiệm 2 Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

Lên top