Bộ Ngoại giao trao 500 triệu đồng quyên góp phòng, chống dịch COVID-19

Bộ Ngoại giao ủng hộ 500 triệu phòng chống COVID-19. Ảnh: BNG
Bộ Ngoại giao ủng hộ 500 triệu phòng chống COVID-19. Ảnh: BNG
Bộ Ngoại giao ủng hộ 500 triệu phòng chống COVID-19. Ảnh: BNG
Lên top