Bộ Ngoại giao trả lời báo chí quốc tế việc Tổng Bí thư được giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch Nước

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Hồng Nguyễn.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Hồng Nguyễn.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Hồng Nguyễn.
Lên top