Bộ Ngoại giao thông tin về thủ tục nhập cảnh với người đã tiêm vaccine

Vaccine COVID-19. Ảnh: AFP.
Vaccine COVID-19. Ảnh: AFP.
Vaccine COVID-19. Ảnh: AFP.
Lên top