Bộ Ngoại giao thông tin về sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước

Bà Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: M.N.
Bà Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: M.N.
Bà Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: M.N.
Lên top