Bộ Ngoại giao phát động quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

Bộ Ngoại giao đã quyên góp được 231.322.000 đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Bộ Ngoại giao đã quyên góp được 231.322.000 đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Bộ Ngoại giao đã quyên góp được 231.322.000 đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Lên top