Bộ Ngoại giao lên tiếng thông tin ông Trần Bắc Hà bị bắt tại Campuchia

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Hồng Nguyễn.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Hồng Nguyễn.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Hồng Nguyễn.
Lên top