Bộ Ngoại giao làm rõ vụ việc nữ lao động Việt Nam tử vong ở Saudi Arabia

Bộ Ngoại giao Việt Nam đang tích cực tiến hành các thủ tục bảo hộ công dân trong vụ việc nữ lao động Việt Nam tử vong ở Saudi Arabia. Ảnh: AFP
Bộ Ngoại giao Việt Nam đang tích cực tiến hành các thủ tục bảo hộ công dân trong vụ việc nữ lao động Việt Nam tử vong ở Saudi Arabia. Ảnh: AFP
Bộ Ngoại giao Việt Nam đang tích cực tiến hành các thủ tục bảo hộ công dân trong vụ việc nữ lao động Việt Nam tử vong ở Saudi Arabia. Ảnh: AFP
Lên top