Bộ Ngoại giao có tân Thứ trưởng

Ông Phạm Quang Hiệu vừa được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam.
Ông Phạm Quang Hiệu vừa được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam.
Ông Phạm Quang Hiệu vừa được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam.
Lên top