Bộ Ngoại giao bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo cấp vụ

Thứ trưởng Lê Hoài Trung trao quyết định và chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm giữ chức vụ mới.
Thứ trưởng Lê Hoài Trung trao quyết định và chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm giữ chức vụ mới.
Thứ trưởng Lê Hoài Trung trao quyết định và chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm giữ chức vụ mới.
Lên top