Bố mẹ 2 bé song sinh dính liền muốn "mang con gà chai rượu" đến cảm ơn Bộ trưởng Tiến