Bộ máy Thành phố Thủ Đức chính thức hoạt động từ ngày 7.2

Một góc của Thành phố Thủ Đức.  Ảnh: Minh Quân
Một góc của Thành phố Thủ Đức. Ảnh: Minh Quân
Một góc của Thành phố Thủ Đức. Ảnh: Minh Quân
Lên top