Bộ Kế hoạch và Đầu tư có tân Thứ trưởng

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng (bên phải) trao Quyết định cho tân Thứ trưởng Trần Duy Đông (bên trái). Ảnh: MPI.
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng (bên phải) trao Quyết định cho tân Thứ trưởng Trần Duy Đông (bên trái). Ảnh: MPI.
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng (bên phải) trao Quyết định cho tân Thứ trưởng Trần Duy Đông (bên trái). Ảnh: MPI.
Lên top