Bộ GTVT tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ

Đối tượng Hoàng Thị Thanh Nga làm việc với cơ quan điều tra trong vụ việc chuyên viên vụ Vận tải - Tổng cục Đường bộ Việt Nam móc nối, duyệt, cấp trái phép thẻ "luồng xanh". Ảnh: TTXVN
Đối tượng Hoàng Thị Thanh Nga làm việc với cơ quan điều tra trong vụ việc chuyên viên vụ Vận tải - Tổng cục Đường bộ Việt Nam móc nối, duyệt, cấp trái phép thẻ "luồng xanh". Ảnh: TTXVN
Đối tượng Hoàng Thị Thanh Nga làm việc với cơ quan điều tra trong vụ việc chuyên viên vụ Vận tải - Tổng cục Đường bộ Việt Nam móc nối, duyệt, cấp trái phép thẻ "luồng xanh". Ảnh: TTXVN
Lên top