Bộ GTVT đồng ý với đề xuất của Đắk Lắk về quy hoạch đường cao tốc

Bí thư Đắk Lắk Bùi Văn Cường mong Bộ GTVT bổ sung đường cao tốc Đắk Lắk – Khánh Hòa vào quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông đường cao tốc Việt Nam. Ảnh: LX
Bí thư Đắk Lắk Bùi Văn Cường mong Bộ GTVT bổ sung đường cao tốc Đắk Lắk – Khánh Hòa vào quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông đường cao tốc Việt Nam. Ảnh: LX
Bí thư Đắk Lắk Bùi Văn Cường mong Bộ GTVT bổ sung đường cao tốc Đắk Lắk – Khánh Hòa vào quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông đường cao tốc Việt Nam. Ảnh: LX
Lên top