Bộ Giáo dục yêu cầu làm rõ vụ giáo viên bị bắt tiếp khách