Bộ GDĐT thừa nhận triển khai VNEN còn “nóng vội, máy móc”