Bộ GD&ĐT ra công điện cho học sinh, sinh viên nghỉ học nếu mưa lũ lớn