Bộ trưởng Bộ Quốc phòng:

Bộ đội biên phòng là nòng cốt bảo vệ an ninh biên giới quốc gia

Lực lượng bộ đội biên phòng "ăn rừng, ngủ núi" ngăn dịch COVID-19. Ảnh: Phạm Đông
Lực lượng bộ đội biên phòng "ăn rừng, ngủ núi" ngăn dịch COVID-19. Ảnh: Phạm Đông
Lực lượng bộ đội biên phòng "ăn rừng, ngủ núi" ngăn dịch COVID-19. Ảnh: Phạm Đông
Lên top