Bộ Công Thương tổ chức thi tuyển chức danh Viện trưởng

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh - Chủ tịch Hội đồng thi tuyển - phát biểu trước khi các ứng viên thi trình bày Đề án. Ảnh: BM
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh - Chủ tịch Hội đồng thi tuyển - phát biểu trước khi các ứng viên thi trình bày Đề án. Ảnh: BM
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh - Chủ tịch Hội đồng thi tuyển - phát biểu trước khi các ứng viên thi trình bày Đề án. Ảnh: BM
Lên top