Bộ Công Thương: Tinh giản biên chế khó vẫn phải làm, không nể nang

Ông Trần Duy Đông - Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương). Ảnh: Anh Phú
Ông Trần Duy Đông - Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương). Ảnh: Anh Phú
Ông Trần Duy Đông - Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương). Ảnh: Anh Phú
Lên top